Skip to content

Veiligheid
van de stad

door Shailoh Phillips (kunstenaar, Den Haag) en Patricia de Vries (filosoof, Maastricht)

Het ontwerp van de Spaanse architect Manuel de Sola-Morales Rubio maakte de boulevard van Scheveningen aantrekkelijker én veiliger. Dat is deels gelukt, want de badplaats trekt wel steeds meer mensen, maar vrouwen worden op straat geïntimideerd en de veiligheid is wederom in het gedrang.

De gemeente wil daarom, als onderdeel van haar smart city programma, digitale instrumenten inzetten. Op welke manier kan de kunstenaar in relatie tot digitale of traditionele technieken bijdragen aan een veiliger gevoel in de stedelijke omgeving? 

Patricia de Vries is een verzamelaar van losse eindjes, vingerteller, bewaarder van geheimen, hartelijke begroeter van katten, misser van vluchtige momenten, slordige speller, en universitair docent Wijsbegeerte aan de Universiteit van Maastricht.

Shailoh PhilLips is kunstenaar en docent in Den Haag